Rikard Beckman
Rikard Beckman
2024-06-16
Mycket professionella och måna om ett komplett slutresultat.
Mats Gregorson
Mats Gregorson
2024-06-14
Lätta att samarbeta med
Lena Engvall
Lena Engvall
2024-05-18
Trevligt bemötande och fixade det jag ville ha åtgärdat snabbt!
Michael K
Michael K
2024-05-17
Mycket proffsigt team och även bra bemötande från administrationen. Kan verkligen rekommenderas!
Britt-Inger Asplund
Britt-Inger Asplund
2024-05-07
Snabba, kunniga och trevliga. Kom på besök och gick igenom vad som behövdes göras, offertförslag redan dagen efter och därefter anpassning med kund för genomförande. Vi känner oss mycket nöjda
Monica F
Monica F
2024-04-05
Ett företag som upplevs som seriösa och kunniga gällande takjobb! Trevlig personal och kundtjänst.
Zeliha kaya
Zeliha kaya
2024-03-21
Punktlig med tiden vilket var bra . Tillgängliga när man har frågor.
Björn Alström
Björn Alström
2024-03-21
Bra information
Andreas Thunberg
Andreas Thunberg
2024-03-21
Mycket proffsiga takläggare! Kunniga och trevliga med fint resultat på ett helt nytt tak. La om ca 120 kvm med omfattande plåtarbeten.
VÅRA TJÄNSTER

Behöver du hjälp med akut takläckage?

Tak 2.0 är här för dig med våra snabba och effektiva jourpaket för takläckage i Stockholm till ett fast pris på 2999kr* efter ROT-avdrag. Vårt professionella team utför arbetet, från att identifiera läckaget till att reparera det, vilket innefattar service på alla sorters taktyper, allt från betongtak till plåttak. Vi har lång erfarenhet av att laga hål i plåttak och reparera tjärpapptak, och vi använder specialiserade tekniker och kvalitetssäkrade tätningsmassor för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Vårt åtagande är att leverera snabbast möjliga service vid akuta lägen. Vår effektiva jourkontakt innebär att vi kan ge omedelbar respons på ditt behov, oavsett om det är laga hängrännor, byta takpapp eller täta hål i plåttak.

Som pionjärer inom akut takläckageservice i Stockholm har vi förfinat våra processer för enkel och trygg hantering av ditt problem. Vår erfarenhet speglas i det stora antal reparationer vi har genomfört och de höga kundnöjdhetssiffrorna vi är stolta över att ha uppnått.

Detta erbjuder TAK 2.0 för att du ska få ett tätt tak!

 • FAST PRIS 2999KR*
 • VI UTFÖR ARBETET!
 • SNABBAST LEVERANS MED JOURKONTAKT
 • FÖRST I STOCKHOLM

För mer detaljerad information om vår takläggningsservice och priser, kontakta oss gärna. Oavsett om du bor i Sollentuna eller någon annanstans i Stockholm, står vi redo att hjälpa dig med ditt akuta takläckage.

Få proffshjälp med takläckan!

 • Snabb utryckning & ett säkert hem!
 • Fast pris 2999kr efter ROT-avdrag
 • Tätning av läckan*
 • Offert på lösning

Boka jourpaketet för 2999kr:

VÅRA TJÄNSTER

Sammanfattning av Erbjudandet

Baserat i Stockholm och med en djup förståelse för de specifika utmaningar och krav som tak i denna region ställer, erbjuder Tak 2.0 en tillfällig takåtgärd för akut takläckage till en kostnad av 2999kr efter rotavdrag. Med vår lokala närvaro kan vi ge dig snabb service vid takläckage, och tack vare vår långa erfarenhet och kvalifikationer i branschen, kan du lita på att vi har expertisen att lösa dina takproblem.

Vårt erbjudande för 2999kr* efter ROT inkluderar:

 • Takinspektion
 • Provisorisk tätning av upp till 4 mindre hål (1dm2x4)
 • Kostnadsfri offert på eventuella åtgärder upptäckta under utryckning
 • Anpassad tätning för alla taktyper, från betongtak till plåttak och tjärpapptak

Vid större tätningar, som tungpress, tillkommer löpande kostnad. Eventuell takreparation utöver vårt jourpaket faktureras löpande enligt förankring med er. Vi förstår att varje tak är unikt, och vi strävar efter att erbjuda långvariga lösningar för att säkerställa trygga hem.

Inom en vecka efter vårt besök kan vi erbjuda åtgärdsförslag, både utvändigt och invändigt, baserade på vår kontroll av ditt tak. Dessa kan innefatta att laga hängrännor, byta takpapp, laga hål i plåttak eller applicera kvalitetssäkrad tätningsmassa på ditt tak.

Vi är stolta över att erbjuda våra tjänster till både föreningar och privatpersoner i Stockholm. Oavsett om du bor i Sollentuna eller någon annanstans i regionen, är vi ditt bästa val för takläckageservice. Kontakta oss för att få en offert på takläggning och få reda på mer om vad vi kan göra för ditt tak.


VANLIGA FRÅGOR

Om Takläckage
– FAQ för Ökad Trygghet

Vad är ett takläckage?

Takläckage är när utifrånkommande vatten letar sig in via brister i taket. Ett takläckage kan uppstå av flera anledningar. Taket kan ha skadads vid ovarsam snöskottning, åldersförändringar eller brister vid genomföringar som skorsten, ventilation och avluftningsrör. Även yttre påverkan som fallande trädgrenar eller träd kan också orsaka takläckage.

Täcker försäkringen takläckage?

Läckande tak täcks inte av försäkringen om:

 • Taket är felaktigt utfört
 • Att läckaget beror på slitage eller ålder
 • Snötryckskador
 • Frysskador

Läckande tak som vanligtvis täcks av försäkringen:

 • Stormskada
 • Ovanligt kraftig nederbörd
 • Plötsligt oförutsedd händelse tex. Ett träd faller ned på taket
Laga papptak?

Laga papptaket görs bäst med en delreparation av papptak genom att bränna kompletterande tätskikt på problemområdet. Ibland krävs det även byte plåtdetaljer angränsande till lagningen för ett bra resultat.

Det är möjligt om taket inte är för gammalt och om det befintliga tätskiktet är rätt monterat. Är taket för gammalt, slitet eller felmonterat kan en reparation inte genomföras, då är det en omläggning papptaket som behövs. 

Tätningar som inte bränns på ytan är endast provisoriska lösningar, har det börjat läcka i papptaket krävs det en ordentlig lagning av papptaket.

Täta papptak?

Hitta takläckaget i papptaket och täta med tätningsmassa Rust-Oleum Fillcoat Fiber. Läckage i papptak uppstår oftast där vatten blir stående vid skarvar, uppvik, brunnar och genomföringar som ventilationsrör och skorsten. Vissa läckage är för stora för att kunna tätas med tätningsmassa och kräver då att nytt tätskikt bränns på det skadade området. Jobba alltid säkert på taket med livlina och sele.

Täta tegel/betong tak?

Täta takläckaget i tegel/betong taket med tätningsmassa Rust-Oleum Fillcoat Fiber och byt ut skadade takpannor. Mätta det påträffade läckaget och se till att plåtar och takpannor ligger tätt. Takläckage på tak med tegel och betongpannor hittas oftast vid genomföringar som skorsten, avlutningsrör och andra genomföringar. Se till att jobba med livlina och sele och alltid arbeta säkert på taket. Är taket blött finns stor halkrisk.

Täta plåttak som läcker?
 • Kontrollera råsponten på vinden för att se vart läckaget är
 • Koppla dig säkert i taktsäkerheten med sele och ta dig till skadeområdet
 • Lokalisera läckaget i plåttaket
 • Täta rikligt med takfogen FillCoat Fiber

Täta hålet i plåttaket genom att applicera rikligt med tätningsmassan Fillcoat Fiber. Om hålet i plåttaket är i en fals/skarv så öppnar du upp skarven några millimeter och tätar med ABRA m82 för att sedan slå ihop skarven/falsen med en plastklubba.

ABRA m82 är anpassat för falsar/skarvar i plåttak då den inte torkar eller fryser vilket ger ett mycket bra resultat. Ett bra tips är att leta efter vart på taket vatten skulle kunna bli stående, oftast är det vart problemet ligger.

 I vissa fall är läckaget vid genomföringar i taket så som vid ventilationsrör eller vid skorsten. Kom ihåg att plåten kan vara mycket hal, jobba alltid med livlina och sele och korrekt förankring.

När det gäller taktätning av plåttak är det viktigt att kontrollera områdena i närheten av ett upptäckt hål, det är inte ovanligt att det finns flera brister.

Skruvhål i plåten?

Täta skruvhål i plåttak eller plåtdetaljer med tätningsmassa Fillcoat Fiber. Mätta hålet med rikligt med tätningsmassa. Se till att se över taket av de delar som angränsar det upptäckta hålet för att hitta andra eventuella hål eller brister som behöver tätas. Alla tätningar är provisoriska och bör lagas permanent inom några veckor.

Få proffshjälp med takläckan!

 • Snabb utryckning & ett säkert hem!
 • Fast pris 2999kr efter ROT-avdrag
 • Tätning av läckan*
 • Offert på lösning
ARTIKLAR

Skydda ditt hem: förebygg läckande tak och vattenskador

Vad gör man om taket läcker? – 7 tips från takläggaren

När taket har läckt in är det viktigt att agera snabbt, här följer tips på åtgärder:

 • Torka upp läckande vatten och placera en hink under läckan.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Lokalisera läckan, inspektera vind och takgenomföringar.
 • Täta läckan temporärt, överväg att anlita takjour vid osäkerhet.
 • Kontakta försäkringsbolaget – takläckor kanske inte täcks om skadan är åldersrelaterad.
 • Dokumentera läckan och skador med bilder, samt inhämta väderdata från SMHI för skadeanmälan.
 • Åtgärda läckan permanent – provisorisk tätningslösning är inte långvarig.

Det viktigaste vid akut takläckage

Det viktigaste när du fått ett akut takläckage är att täta med tätningsmassa så att det inte orsakar större fuktskada i tak och fastigheten, kontakta sedan ditt försäkringsbolag.

Oftast täcks inte takläckaget av försäkringen då det är utifrån kommande vatten, men i vissa fall kan följdskador täckas av förskärningen.

Läckaget behöver lokaliseras och tätas med tätningsmassa för att förhindra att mer vatten kommer in.

I många fall upptäcks fuktskada i taket genom att det droppar in vatten från taket inne i fastigheten, det kan betyda att läckaget pågått under en lång tid.

Varför läcker taket?

De vanligaste orsakerna till ett läckande tak är ålder eller bristfälligt utförande vid montaget. Det vanligaste takläckagen hittas i skarvar och genomföringar, så som ventilationsrör, skorsten och ibland nock.

Vatten följer den naturliga vägen, så där vatten kan samlas på taket är där du börjar leta efter takläckage.

Vart är de största riskerna för takläckage?

takläckage invändigt

Vanligtvis uppstår läckage vid genomföringar i taket så som skorsten, ventilationsrör och avluftningar, ibland kan det komma in vatten via nock. Åldersslitage är den vanligaste anledningen till läckage. Ibland kan brist på taknockstätning göra att vatten tar sig in i nocken vid regn och blåst.

Det finns även exempel på att regn blåst in under plåtar och pressats in i konstruktionen. Takläckage kan även uppstå av yttre påverkan, t.ex att ett träd har fallit över taket och skadat fastigheten.

Risk för fuktskada och mögel i taket

Fuktskada i taket kan uppstå vid takläckage. Det är därför viktigt att se till att inte mer vatten kan tränga in till det redan skadade området. Fukten skadar på sikt konstruktionen och finns det inte möjlighet för materialet att torka så kommer det börja växa mögel.

Vattenläckan måste därför tätas så fort som möjligt, ju mer vatten som kommer in, ju större blir problemet.

Laga läckande tak?

För att laga ett läckande tak behövs de skadade delarna av taket bytas ut och komplettera tätskikt och plåtar som kan kopplas till takläckage-området.

Första steget är att täta läckaget, när detta är gjort är det dags att hitta en permanent lösning på problemet.

Det viktigaste i första skedet är att minska risken för vidare vattenskador I taket. När taket är tätt finns det gott om tid att laga takdelen.

Inspektera taket inför vår och höst

Det är viktigt att kontrollera taket med jämna mellanrum för att kunna åtgärda begynnande problem. Att regelbundet kontrollera yttertaket skyddar dig från att taket läcker i framtiden.

Vad täcker försäkringen vid en vattenskada?

ingen täcker vanligtvis skador från extremt väder eller oförutsedda händelser, men inte slitage, ålder, felaktiga utföranden, snötryck eller frostskador. Givetvis avgörs specifika fall beroende på just dina försäkringsvillkor. Fastighetsägare ansvarar för att förhindra skador genom regelbundet underhåll och snöröjning.

Underhåll är avgörande för att förutse och förhindra skador. Inspektera taket, byt trasiga pannor, kontrollera plåtdetaljer och överväg en professionell taköversyn för att maximera takets livslängd.

Fastighetsägaren är ansvarig för underhåll och skador som kunnat undvikas täcks inte av försäkringen.

Har du frågor eller behöver hjälp av takspecialister?

Trygghet vid takläckage, vad krävs?

ARTIKLAR

Takreparationer och takdetaljer

Täta runt skorsten

Täta runt skorstenen med tätningsmassa och se till att mätta läckaget ordentligt. Beroende på vilket typ av tak du har så behöver man olika typer av tätningsmassa. I vissa fall kan skorstenstätning vara att föredra, men det beror på utförandet at skorstenen.

Vid skorsten kan det ibland vara så att regnvatten blåser in under plåtarna vid storm och sedan pressas ned i konstruktionen och skapar ett läckage. Se till att kunna jobba säkert med livlina och sele och korrekt förankring. Åtgärda sedan problemet permanent, en tätning är bara temporär.

Det kan därför behövas komplettera eller byta plåtar runt skorstenen för att få den helt tät. Vi rekommenderar att anlita ett proffs för att få ett tätt resultat då anslutningen mot skorstenen kräver erfarenhet.

En tätning runt skorsten kostar 2 999kr efter ROT-avdrag.

Taknock tätning

Läckage i taket kan uppstå via nocken vid kraftig vind. Den bästa lösningen är då taknock tätning som appliceras under nockpannan över nockregeln och sluter tätt mot pannorna på båda sidorna om nocken.

Tätningsmassor tak?

 • Tegel/betong pannor tak – Rust-Oleum Fillcoat Fiber
 • Plåttak Fillcoat Fiber – Takfog
 • Plåttak skarv/fals ABRA m82 för skarv/fals
 • Papptak-Rust-Oleum Fillcoat Fiber

Få professionell takhjälp – begär offert idag

Vårt team hjälper med takutredning, reparation och underhåll. Kontakta oss för en gratis offert och upplev vår expertis. Säkerställ att ditt tak är i toppskick – begär offert nu.