ARTIKLAR

Akut Takläckage: En Komplett Guide för Hantering och Förebyggande

Akut takläckage är en situation som kräver omedelbar uppmärksamhet, eftersom det kan leda till omfattande skador på både byggnadens struktur och inredning. Här är en informativ text om detta problem:

Vad är Akut Takläckage?

Akut takläckage uppstår när vatten tränger in genom taket på en byggnad på ett sätt som kräver omedelbar åtgärd. Detta kan bero på flera orsaker, såsom skador på takmaterial, blockerade takrännor, trasiga takpannor eller skador orsakade av svåra väderförhållanden som stormar eller kraftig snöfall.

Orsaker till Akut Takläckage

 • Åldrande Takmaterial: Takmaterial bryts ner över tid, vilket kan leda till sprickor och läckage.
 • Extrema Väderförhållanden: Kraftig vind, regn, snö och hagel kan skada taket.
 • Dåligt Underhåll: Regelbunden kontroll och underhåll av taket kan förhindra många problem.
 • Fysiska Skador: Fallande grenar eller annan yttre påverkan kan orsaka omedelbara skador.
Rikard Beckman
Rikard Beckman
2024-06-16
Mycket professionella och måna om ett komplett slutresultat.
Mats Gregorson
Mats Gregorson
2024-06-14
Lätta att samarbeta med
Lena Engvall
Lena Engvall
2024-05-18
Trevligt bemötande och fixade det jag ville ha åtgärdat snabbt!
Michael K
Michael K
2024-05-17
Mycket proffsigt team och även bra bemötande från administrationen. Kan verkligen rekommenderas!
Britt-Inger Asplund
Britt-Inger Asplund
2024-05-07
Snabba, kunniga och trevliga. Kom på besök och gick igenom vad som behövdes göras, offertförslag redan dagen efter och därefter anpassning med kund för genomförande. Vi känner oss mycket nöjda
Monica F
Monica F
2024-04-05
Ett företag som upplevs som seriösa och kunniga gällande takjobb! Trevlig personal och kundtjänst.
Zeliha kaya
Zeliha kaya
2024-03-21
Punktlig med tiden vilket var bra . Tillgängliga när man har frågor.
Björn Alström
Björn Alström
2024-03-21
Bra information
Andreas Thunberg
Andreas Thunberg
2024-03-21
Mycket proffsiga takläggare! Kunniga och trevliga med fint resultat på ett helt nytt tak. La om ca 120 kvm med omfattande plåtarbeten.

Få proffshjälp med takläckan!

 • Snabb utryckning & ett säkert hem!
 • Fast pris 2999kr efter ROT-avdrag
 • Tätning av läckan*
 • Offert på lösning

Identifiera Akut Takläckage

 • Vattenfläckar på Taket eller Väggarna: Dessa är vanliga tecken på läckage.
 • Droppande Ljud: Hörbart droppande inomhus under eller efter regn.
 • Mögel eller Mögellukt: Fuktiga förhållanden kan leda till mögelbildning.
 • Skadade Takpannor: Visuellt inspektera taket för skadade, saknade eller förskjutna takpannor.

Åtgärder vid Akut Takläckage

 • Omedelbar Åtgärd: Placera en hink under läckan för att samla upp vatten och minska skador inomhus.
 • Skydda Egendom: Flytta möbler och andra värdesaker bort från läckageområdet.
 • Kontakta en Expert: Det är viktigt att snabbt få professionell hjälp för att bedöma och reparera skadan.
 • Tillfälliga Åtgärder: Om möjligt, täck över det skadade området på taket med en presenning för att förhindra ytterligare vattenskador.

Förebyggande åtgärder

 • Regelbundet Underhåll: Genomför regelbundna takinspektioner och underhåll.
 • Rengör Takrännor: Håll takrännor och avlopp fria från löv och skräp.
 • Kontrollera Efter Stormar: Inspektera taket efter varje stor storm eller extremt väderförhållande.

Akut takläckage är ett allvarligt problem som kräver snabb uppmärksamhet för att förhindra omfattande skador. Genom att förstå orsakerna, kunna identifiera tecken på läckage och vidta omedelbara åtgärder kan man effektivt hantera situationen. Regelbundet underhåll och inspektioner är nyckeln till att förebygga dessa problem och säkerställa att taket förblir i gott skick.

Akut takläckage? Vi erbjuder jourpaket för 2999kr*

 • FAST PRIS 2999KR*
 • PROVISORISK TÄTNING
 • VI UTFÖR ARBETET!
 • SNABBAST LEVERANS MED JOURKONTAKT
 • FÖRST I STOCKHOLM
ARTIKLAR

Säkra Ditt Hem: Effektiva Metoder för Att Förhindra Takläckage och Vattenskador

Vad gör man om taket läcker? – 7 tips från takläggaren

När taket har läckt in är det viktigt att agera snabbt, här följer tips på åtgärder:

 • Torka upp läckande vatten och placera en hink under läckan.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Lokalisera läckan, inspektera vind och takgenomföringar.
 • Täta läckan temporärt, överväg att anlita takjour vid osäkerhet.
 • Kontakta försäkringsbolaget – takläckor kanske inte täcks om skadan är åldersrelaterad.
 • Dokumentera läckan och skador med bilder, samt inhämta väderdata från SMHI för skadeanmälan.
 • Åtgärda läckan permanent – provisorisk tätningslösning är inte långvarig.

Det viktigaste vid akut takläckage

Det viktigaste när du fått ett akut takläckage är att täta med tätningsmassa så att det inte orsakar större fuktskada i tak och fastigheten, kontakta sedan ditt försäkringsbolag.

Oftast täcks inte takläckaget av försäkringen då det är utifrån kommande vatten, men i vissa fall kan följdskador täckas av förskärningen.

Läckaget behöver lokaliseras och tätas med tätningsmassa för att förhindra att mer vatten kommer in.

I många fall upptäcks fuktskada i taket genom att det droppar in vatten från taket inne i fastigheten, det kan betyda att läckaget pågått under en lång tid.

Varför läcker taket?

De vanligaste orsakerna till ett läckande tak är ålder eller bristfälligt utförande vid montaget. Det vanligaste takläckagen hittas i skarvar och genomföringar, så som ventilationsrör, skorsten och ibland nock.

Vatten följer den naturliga vägen, så där vatten kan samlas på taket är där du börjar leta efter takläckage.
Läs mer om takläckage och allmänna aspekter här >

Vart är de största riskerna för takläckage?

takläckage invändigt

Vanligtvis uppstår läckage vid genomföringar i taket så som skorsten, ventilationsrör och avluftningar, ibland kan det komma in vatten via nock. Åldersslitage är den vanligaste anledningen till läckage. Ibland kan brist på taknockstätning göra att vatten tar sig in i nocken vid regn och blåst.

Det finns även exempel på att regn blåst in under plåtar och pressats in i konstruktionen. Takläckage kan även uppstå av yttre påverkan, t.ex att ett träd har fallit över taket och skadat fastigheten.
Läs mer om vad som förväntas av en takentprenör för att bli trygg >

Risk för fuktskada och mögel i taket

Fuktskada i taket kan uppstå vid takläckage. Det är därför viktigt att se till att inte mer vatten kan tränga in till det redan skadade området. Fukten skadar på sikt konstruktionen och finns det inte möjlighet för materialet att torka så kommer det börja växa mögel.

Vattenläckan måste därför tätas så fort som möjligt, ju mer vatten som kommer in, ju större blir problemet.

Läs mer om konsekvenser av takläckage här! >

Laga läckande tak?

För att laga ett läckande tak behövs de skadade delarna av taket bytas ut och komplettera tätskikt och plåtar som kan kopplas till takläckage-området.

Första steget är att täta läckaget, när detta är gjort är det dags att hitta en permanent lösning på problemet.

Det viktigaste i första skedet är att minska risken för vidare vattenskador I taket. När taket är tätt finns det gott om tid att laga takdelen.
Läs mer om hur du lagar ett läckande tak själv >

Inspektera taket inför vår och höst

Det är viktigt att kontrollera taket med jämna mellanrum för att kunna åtgärda begynnande problem. Att regelbundet kontrollera yttertaket skyddar dig från att taket läcker i framtiden.

Takläckage på olika taktyper – hur kan det ser ut, läs mer här >

Vad täcker försäkringen vid en vattenskada?

ingen täcker vanligtvis skador från extremt väder eller oförutsedda händelser, men inte slitage, ålder, felaktiga utföranden, snötryck eller frostskador. Givetvis avgörs specifika fall beroende på just dina försäkringsvillkor. Fastighetsägare ansvarar för att förhindra skador genom regelbundet underhåll och snöröjning.

Underhåll är avgörande för att förutse och förhindra skador. Inspektera taket, byt trasiga pannor, kontrollera plåtdetaljer och överväg en professionell taköversyn för att maximera takets livslängd.

Fastighetsägaren är ansvarig för underhåll och skador som kunnat undvikas täcks inte av försäkringen.
Läs mer om hur de ekonomiska aspekterna vid vid takläckage! >

Alla kommuner blir drabbade av takläckage

Takläckage är ett problem som kan drabba alla byggnader oavsett plats eller funktion, och inga kommuner är undantagna från detta dilemma. Oavsett om det är skolor, administrativa byggnader eller offentliga faciliteter, kan oväntade skador på taken leda till vattenskador och stora kostnader.

För kommunerna innebär detta inte bara ekonomiska påfrestningar, utan också potentiella driftstörningar och säkerhetsrisker för de som använder byggnaderna. Det understryker vikten av förebyggande underhåll och snabb respons när problem uppstår.


Läs mer om takläckage i Botkyrka >

Få professionell takhjälp från TAK 2.0

Vårt team hjälper med takutredning, reparation och underhåll. Kontakta oss för en gratis offert och upplev vår expertis. Säkerställ att ditt tak är i toppskick – begär offert nu.