HELOMLÄGGNING BETONG & TEGELTAK

Det är underlagspappen som gör taket tätt med dess underbeslag. Tegel/betong pannor är andra lagrets tätskikt som förhindrar underlagspappen att bli dålig av UV-ljus. Man kan säga att dessa tak är 2-lagers täckning och med vår kompetens kan vi lägga täta tak. 

Taktvätt

När mossa och alger frodas på taket bör det tvättas & impregneras, mossa och alger försämrar takpannornas kvalitet och livslängd. Mossan bevarar fukten på taket och kan leda till flera skador på taket.

Helomläggning Papptak

Det är dags att byta tätskiktet när ni upplever brister och krackeleringar i tätskiktsduken. Eller så kan tidigare montörer ha utfört arbetet på ett icke fackmannamässigt sätt vilket oftast resulterar i takläckage inom dom närmsta åren.

Takläckage & mindre serviceärenden

Vi lagar alla typer av tak. Vi rycker ut för föreningar och privat personer oavsett vilken taktyp ni har. Tätningen anpassas utefter just erat tak och beroende på hur stor skadan är. Vi lämnar även en offert på det våra specialister anser vara en långvarig lösning för att ni ska få ett tryggt hem.

Taksäkerhet

Det vanligaste är att man byter taksäkerhet i samband med omläggning av yttertaket. När man utför en taköversyn så får man utföra en riskanalys av den befintliga taksäkerheten och dess skick.

PLÅTARBETEN

Vi hjälper både privatpersoner och företag med plåtarbeten, vi har bred erfarenhet och kan arbeta med de flesta plåtar och andra metaller.