Vilket, i havet av taksäkerhet, behöver jag?

För ett okunnigt öga kan det vara en djungel med olika begrepp och termer kring tak generellt. Säkerheten på tak är en viktig kategori för dem som ska vistas på taket men även för personerna som befinner sig på marken.   Vad gäller juridiskt för dig som fastighetsägare och taksäkerheten, vad säger yrkesgrupperna och varför är det viktigt?
 
Oftast behöver ett tak endast 1 till 2 typer av nedan nämnda taksäkerhetsmonteringar. Vi har samlat de vanligaste frågorna kring just dessa taksäkerhetsdelar, begrepp, priser och användningsområden – för att underlätta din förståelse och val av produkt! 

Vi finns alltid till hands om ni har frågor:

Vanliga frågor om olika typer av taksäkerhet:

NOCKRÄCKE & BÄRLÄKTSTEGE

Måste jag ha nockräcke?

Det finns inget krav på just nockräcke, men däremot måste det finnas en fastmonterad förankringspunkt på taket. Nockräcke är en väldigt bra säkerhetsåtgärd att ha monterad på taket då det blir lätt att röra sig i sidledes med en förankrad livlina. Vill du inte ha nockräcke går en gångbrygga minst lika bra.

Hur monteras bärläktsstege?

Bärläksstege monteras genom att haka fast dem över takpanna och bärläkt, de ska hakas på i pannans övre del och i en dal. Takpannor är gjorda som en eller två kupiga och det mellan kuporna steget ska placeras eftersom pannan är starkare mot ett sådant tryck där. Stegen ska monteras i en rak linje ovanför varandra i oskadad läkt. Med oskadad läkt menas att det inte får vara i en skarv eller att det finns kvistar eller annan skada där steget ska monteras. Detta är viktigt så att det inte finns någon risk att stegen släpper från läkten.          

TAKSTEGE

Hur fäster jag takstegen?

Du fäster takstegen under pannorna i bärläkten i enlighet med monteringsanvisningarna för den valda produkten. Har ditt tak en gradlutning på 15 grader och uppåt så rekommenderas en takstege, är det under 15 grader kan det vara mer fördelaktigt med en takbrygga. Självklart kan du alltid kontakta leverantören för att höra hur deras takstegar monteras mer specifikt och om du bör ta in professionell hjälp. Ett tips på en bra leverantör är Lindab.

Vem sätter upp takstegen?

Inom taksäkerhet måste man följa boverkets regler. Därför kan det vara bra om takarbetare monterar taksäkerheten. Egna lösningar kan användas om du själv ska vistas på taket, men ska någon utomstående som exempelvis en hantverkare eller sotare beträda taket måste det vara korrekt och säkert monterat. Eftersom fastighetsägaren är den som ansvarar för detta kan det vara bra att ta professionell hjälp.

Hur många taksteg per meter?

Stegen ska sitta i en rak linje och får inte monteras i en skarv på bärläkten, och bärläkten i sig får inte vara skadad eller ha kvistar där stegen ska monteras. Dessa taksteg får bara monteras på hus som har en fasadhöjd på max 4 meter och en gradlutning på max 45 grader.

Vem monterar takstege?

En takmontör monterar takstege. Även om processen att installera en takstege kan verka skrämmande, är det något vissa väljer att göra själva. Vår rekomendation är alltid att be någon titta på taket innan man väljer att byta ut eller lägga till takstege eller annan taksäkerhet.

TAKBRYGGA & GÅNGBRYGGA

När måste jag ha takbrygga?

Om du ska flytta dig i sidledes på taket ska du ha en gångbrygga. Om du också har en skorsten så ska det finnas en takbrygga ifall du tar dig upp på taket via en taklucka och det är mer en meter till skorstenen. Det måste alltid finnas en fast förbindelse på taket i form av nockräcke, livlinekrokar, takstege eller takbrygga. Beroende på hur ditt tak ser ut med lutning och utformning/genomföringar så är behovet av taksäkerhet olika. Men har huset en skorsten kan det vara bra att ha en takbrygga för att det ska bli en säker arbetsplats för sotaren och andra hantverkare.      

Måste jag ha gångbrygga?

Om du beträder taket via en taklucka måste det finnas en fastmonterad förbindelse från luckan till taknocken. Från denna förbindelse ska det vara en gångbrygga fram till skorstenen. Du kan även ha en gångbrygga hela vägen från luckan till skorstenen. Om du inte har en taklucka, utan beträder taket från marken, ska det finnas en väggfast stege om huset är högre en 5 meter. Du kan läsa mer om dessa regler på Taksäkerhetskommitténs hemsida .

Vad kostar en gångbrygga?

Gångbryggor kostar ungefär mellan 380 – 1125 kr/st för storlekar på mellan 700x350mm och 2380x350mm beroende på vilken leverantör man använder. Dessa priser är endast för själva gångbryggan sen tillkommer ytterligare kostnader för diverse monterings anordningar. Vilket är svårt att sätta ett generellt pris på då det är olika beroende på tak och takbryggans modell.  

takstege
GLIDRRASSKYDD

När behövs glidrasskydd?

Glidrasskydd behövs när du ska ta dig upp på taket via en markstege. Du fäster glidrasskyddet på stegen för att den ska vara säker att använda när du tar dig upp på taket.  När du ska beträda taket måste det finnas glidskydd som du fäster stegen på så att den är säkrad för användning. Väl på taket använder du dig av takstegen för att beträda detta.

Hur monteras glidskydd?

Glidskydd monteras i läkten under den nedersta takpannan. Montering ska vara i överkant på den pannan som kommer ligga över fästet, och hur brett det ska vara mellan byglarna beror på hur bred stegen är. Tänk på att skruva mitt i och direkt mot läkten och följ monteringsanvisningarna.

SNÖRASSKYDD

Hur fungerar snörasskydd?

Snörasskydd förhindrar att snö och is, som ligger på taket, faller ner. Det finns en del olika varianter på marknaden, men den mest igenkända är snörasgaller vilket ser ut som sammansatta rör, oftast tre stycken som ligger vågrätt över varandra och det är dessa som fångar upp snön som ligger på taket. Är du osäker på vilket snörasskydd just ditt tak bör ha kan du alltid kontakta en takfirma som håller på med taksäkerhet eller fråga din återförsäljare av snörasskydd.

Vem sätter upp snörasskydd?

Fastighetsägaren har ansvaret att se till att snörasskydd finns och är monterad korrekt. Däremot finns det inga regler på vem som får sätta upp snörasskydd – känner du dig osäker kan det vara bra att ta in en takarbetare med erfarenhet inom just taksäkerhet för att veta att monteringen har utförts, eller kommer att utföras, korrekt.

Hur mycket snörasskydd behövs?

Enligt boverkets riktlinjer ska snörasskydd finnas över entréer där det finns risk för personskada om snö och is skulle falla ner. Exempelvis kan det vara nödvändigt att ha detta om taklutningen är mer en 18 grader och taket ligger åtta meter upp – det finns då risk för ras. Det är helt okej att råka montera snörasskydd i onödan.          

Hur monterar jag snöskydd på plåttak?

För montering av exempelvis snörasgaller på falsat plåttak så kläms fästet fast runt den stående falsen. Har du profilerad plåt ska fästena monteras i plåtens överlappsskarv, så att den fästs i dubbla takplåtar. Det är viktigt att du följer monteringsanvisningarna för den valda produkten, exakt hur monteringen går till beror så klart på vilket snörasskydd du väljer men dessa är det vanligaste två. En bra leverantör inom taksäkerhet och plåttak är Plannja.

Vad kostar snörasskydd?

Snörasskydd är något som är svårt att prisa i förväg. Det finns en rad olika snörasskydd på marknaden och du köper ofta in snörasskydden i sektioner beroende på hur mycket som behövs. Att ta kontakt med en takfirma som jobbar med taksäkerhet är det säkraste kortet för att få hjälp om vilket snörasskydd som just du kan tänkas behöva, samt hur mycket.

Vill du att din taksäkerhet ska hålla måttet? 

Vad gäller för taksäkerhet?

Taksäkerhet är ett samlingsord för säkerhet kring tak. Främst för det som används vid arbete och vistelse på taket som till exempel takstege, livlina, gångbrygga för att bara nämna några.

Inom kategorin taksäkerhet innefattas också säkerheten kring fallskydd, vad du som befinner dig på taket ska ha för säkerhetsutrustning, som sele och livlina. När det gäller livlina så finns det två olika varianter, fast lina och lina med glidlås. Den fasta linan får ha en max längd på 2 meter och glidskydds linan har ingen bestämd längd, då det bestäms ut efter kundens och jobbets behov. Selen finns i många olika varianter men detta är inget som spelar någon större roll, huvudsaken är att den är godkänd som fallskydd. Båda dessa artiklar kan du hitta på det flesta byggvaruhusen.

När du ska fästa linan kan du göra de antingen i nockräcket eller i gångbryggan, om den är godkänd för det. Finns inget av dessa kan man sätta dit livlinekrokar som förankringspunkt om dit tak har en lutning på minst 6 grader. Det finns en rad olika krokar beroende på viket tak du har men i runda slängor kostar en krok mellan 80–300 kr/st.      

Vad gör takskydd?

Takskyddet har två specifika uppgifter;
1. Att förhindra olyckor så som fall och halka på taket och
2. Se till att själva taket skyddas och inte tar skada när det beträds.
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt tak är säkert för dem som ska beträda det. Ett exempel vore en sotare, då ditt tak är sotarens arbetsplats är det ditt ansvar som fastighetsägare att se över taksäkerheten enligt arbetsmiljölagen.

Vad gäller vid takarbete?

Vid takarbeten så är det arbetsgivaren som är ansvarig över de anställdas säkerhet enligt arbetsmiljölagen. Detta innebär att arbetsgivaren ska vidta det åtgärder som behövs för att det ska vara säkert för alla på taket. När det gäller takarbete på hög höjd klassas det som särskilt farligt arbete och det är därför viktigt att följa föreskrifterna som finns samt att använda rätt skyddsutrustning. Som privatperson är det fastighetsägaren som är ansvarig för taksäkerheten, att den följer branschstandard och är korrekt monterad.  

Måste jag ha taksäkerhet?

Det ska alltid vara säkert att vistas på tak vilket innebär att du måste ha taksäkerhet, detta är bestämt av bolagsverket som sätter taksäkerhetsreglerna. Vilken typ av taksäkerhet du bör ha finns det inga bestämmelser om.

Snörasskydd är något som måste finnas om det finns risk för ras över entréer, och tak som kommer beträdas måste ha någon typ av förankringspunkt. Sedan finns det ytterligare regler med avstånd från exempelvis taklucka till skorsten som säger vilken taksäkerhet som behövs där osv. Men i stora drag kan en rad olika förankrings modeller passa för samma ändamål, det beror helt på viket tak du har. 

Får jag gå upp på taket?

Vem som helst får gå upp på ett tak. Ska du själv vara på taket så finns inga bestämmelser om hur detta ska, och får, beträdas. Ska du däremot ha upp till exempel en hantverkare, sotare eller någon annan yrkesgrupp blir ditt tak en arbetsplats och du ses på som en arbetsgivare. Det är arbetsgivaren (som har ansvaret att taksäkerhet finns på taket och att den är korrekt monterad. För att undvika problem är det en bra idé att montera rätt taksäkerhet på en gång.

Hur räknar jag ut taklutningen?

För att räkna fram taklutningen på ett tak är det enklast att ladda ner en APP (ett exempel är  Protractor360) som räknar ut gradantalet åt dig. Du lägger telefonen helt enkelt på taket så visas gradlutningen på skärmen. 

Vad kräver sotaren?

Sotare kräver att det finns en fungerade, korrektmonterad taksäkerhetsanordning på ditt tak innan de går i närheten av ditt tak. Enligt  taksäkerhetskomittén finns det krav på taksäkerhet för uppgång på tak och kring skorstenen, det ska med andra ord alltid finnas stegar eller takbrygga. Ska sotaren beträda taket från marken finns det krav på glidskydd vid takfoten och att stegen och takbryggan måste vara i metall. Måste sotaren ta sig upp via en taklucka, och det är mer en 1 meter till skorstenen, ska du ha en takbrygga så det finns en plattform att stå på vid skorstenen. Det måste även finnas någon typ an fastmonterad förankringspunkt från takluckan om takbryggan inte går hela vägen till luckan. 

Kontakta TAK 2.0

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.