Vi har många års erfarenhet av monteringar samt samarbeten med leverantörer och tillverkare som givit oss bred kunskap om taktsäkerheten i Stockholm och deras produkter. Det vanligaste är att man byter taksäkerhet i samband med omläggning av yttertaket. När man utför en taköversyn så får man utföra en riskanalys av den befintliga taksäkerheten och dess skick.

Viktigt att tänka på med taksäkerhet

Förhåll dig till monteringsanvisningarna så att resultatet blir funktionellt men också snyggt!

Vanliga fel med taksäkerhet i Stockholm

När vi kommer ut på besiktningar är det inte helt sällan man upptäcker att det inte tagits hänsyn till infästningen i taket och att man inte följt anvisningarna. Gör man detta fel riskerar man takläckage eller personskador. 

Vid jourutryckningar vi utför på takläckage är det flera tillfällen taksäkerheten i Stockholm visar sig bristfällig.

Rolig fakta om taksäkerhet

Din taksäkerhet är någons arbetsplats. Detta ger en sotare rätten att säga nej till sotning om han anser att taksäkerheten är bristfällig, vilket gör det viktigt att ha rätt taksäkerhet rätt monterad!

Få hjälp med taksäkerheten i Stockholm