Varför ska man tvätta taket?

Du behöver tvätta taket för att skydda det mot oönskade skador och förebygga slitage som orsakar inläckage. Algtvätt är ett bra sätt att få bort mossa och smuts, det rengör inte bara taket utan det impregnerar och skyddar taket också mot framtida påväxtförsök. Bor du nära skogen, kika till ditt tak lite oftare. Det samlas nämligen mer smuts på taket ifrån skogen vilket gör att det lättare orsakas fuktskador.  TAK 2.0 hjälper både privatpersoner och företag med rådgivning, taktvätt och takrengöring!
Vi utför takrengöring på alla typer av tak. Läs mer nedan.

Behöver du hjälp med taktvätten?

  • Rådgivning & Offert
  • Taktvätt
  • Takrengöring
  • Rensning av stuprör & hängrännor
  • Vi hjälper både BRFer, privatpersoner & Företag!

Utföra taktvätt själv?

När mossa och alger frodas på pannorna bör taket tvättas & impregneras. Mossa och alger försämrar takpannornas kvalitet och livslängd.   Ett varningstecken   på takpannor är att det börjat växa mossa på taket, det är en riskfaktor för att mossan kan orsaka fuktindriv under pannorna samt frostsprickor i takpannorna som leder till sämre kvalitet och i längre utsträckning in läckage.  Alger, mossa, lav och andra skadliga påväxter drar till sig fukt och försämrar takskyddet. Därför är det viktigt att tvätta taket från skadliga påväxter. Detta ger taket en längre livslängd, nytt fräsch resultat och värdet på fastigheten kan öka.


Hur vet jag att det är dags för tvätt?

Något vi rekommenderar är att kontrollera taket en gång per år, all smuts syns kanske inte från marknivå. Börja med att leta efter gröna påväxtningar och finns det så är det dags att tvätta

Använda högtryckstvätt på papp?

På papptak kan man nog bli lite sugen på att bara dra fram högtryckstvätten, ett snabbt och enkelt tänker man. Dock är det inget vi rekommenderar då det kan slita bort skiffret på taket. Det vi rekommenderar att använda är ett mossborttagningsmedel utan lösningsmedel tillsammans med en snäll tvättborste.


f.a.q.

Vanliga frågor om taktvätt
Vad är viktigt att tänka på med taktvätten?

Att utföra en riskbedömning och taköversyn av yttertakets genomföringar och riskzoner om man bör tvätta eller rekommendera en omläggning, det kan vara avgörande för om taket kommer ta skada av tvätten eller om det kommer tillföra livslängd till taket. Viktigt att taksäkerhet finns om man tvättar taket.

Vilka är de vanligaste felen med taktvätt?

Att man glömmer bort att applicera medel som stärker takpannorna efter tvätten, medlet ökar chansen att mossan inte frodas på dom närmsta åren. Har man tvättat betongpannor så är risken stor att man har försämrat ytbehandlingen. Viktigt att läsa anvisningen för rätt applicering på rätt tak.

Vilka förutsättningar krävs för att få en bra taktvätt?

1. Lufttemperaturen vid applicering bör ligga mellan 5-25°C.

2. Underlaget bör vara torrt vid applicering.

3. För bäst skyddseffekt bör det ej regna på ytan inom 24 timmar efter applicering.


Kontakta TAK 2.0

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.