FAST PRIS 2999KR*

Alltid fastpris för jourutryckning och mindre service åtgärder. *Endast 2999kr efter ROT-avdrag.


VI UTFÖR ARBETET!

På alla jourskador åker vi själva ut och tätar. Ni kan lita på att arbetet blir rätt utfört och att det är vi som ni kontaktat som kommer ut.

SNABBAST LEVERANS

Utöver att vi är lättillgängliga på telefon är vi också först ut på plats med bäst pris i Stockholmsregionen.

FÖRST I STOCKHOLM

TAK 2.0 är först med att erbjuda takläckageservice akut! Tack vare det har vi förfinat våra processer för en enkel och trygg hantering.

Vanliga frågor med takläckage:

Vad är ett takläckage?

Takläckage är när utifrånkommande vatten letar sig in via brister i taket. Ett takläckage kan uppstå av flera anledningar. Taket kan ha skadads vid ovarsam snöskottning, åldersförändringar eller brister vid genomföringar som skorsten, ventilation och avluftningsrör. Även yttre påverkan som fallande trädgrenar eller träd kan också orsaka takläckage.

Täcker försäkringen takläckage?

Läckande tak täcks inte av förskärningen om:

·        Taket är felaktigt utfört

·        Att läckaget beror på slitage eller ålder

·        Snötryckskador

·        Frysskador

Läckande tak som vanligtvis täcks av försäkringen:

·        Stormskada

·        Ovanligt kraftig nederbörd

·        Plötsligt oförutsedd händelse tex. Ett träd faller ned på taket

Läs mer under “Vad täcker försäkringen vid en vattenskada” 

Laga papptak?

Laga papptaket görs bäst med en delreparation av papptak genom att bränna kompletterande tätskikt på problemområdet. Ibland krävs det även byte plåtdetaljer angränsande till lagningen för ett bra resultat.

Det är möjligt om taket inte är för gammalt och om det befintliga tätskiktet är rätt monterat. Är taket för gammalt, slitet eller felmonterat kan en reparation inte genomföras, då är det en omläggning papptaket som behövs. 

Tätningar som inte bränns på ytan är endast provisoriska lösningar, har det börjat läcka i papptaket krävs det en ordentlig lagning av papptaket.

Täta papptak?

Hitta takläckaget i papptaket och täta med tätningsmassa Rust-Oleum Fillcoat Fiber. Läckage i papptak uppstår oftast där vatten blir stående vid skarvar, uppvik, brunnar och genomföringar som ventilationsrör och skorsten. Vissa läckage är för stora för att kunna tätas med tätningsmassa och kräver då att nytt tätskikt bränns på det skadade området. Jobba alltid säkert på taket med livlina och sele.

Täta tegel/betong tak?

Täta takläckaget i tegel/betong taket med tätningsmassa Rust-Oleum Fillcoat Fiber och byt ut skadade takpannor. Mätta det påträffade läckaget och se till att plåtar och takpannor ligger tätt. Takläckage på tak med tegel och betongpannor hittas oftast vid genomföringar som skorsten, avlutningsrör och andra genomföringar. Se till att jobba med livlina och sele och alltid arbeta säkert på taket. Är taket blött finns stor halkrisk.

Täta plåttak som läcker?
 • Kontrollera råsponten på vinden för att se vart läckaget är
 • Koppla dig säkert i taktsäkerheten med sele och ta dig till skadeområdet
 • Lokalisera läckaget i plåttaket
 • Täta rikligt med takfogen FillCoat Fiber

Täta hålet plåttaket genom att applicera rikligt med tätningsmassan Fillcoat Fiber. Om hålet i plåttaket är i en fals/skarv så öppnar du upp skarven några millimeter och tätar med ABRA m82 för att sedan slå ihop skarven/falsen med en plastklubba.

ABRA m82 är anpassat för falsar/skarvar i plåttak då den inte torkar eller fryser vilket ger ett mycket bra resultat. Ett bra tips är att leta efter vart på taket vatten skulle kunna bli stående, oftast är det vart problemet ligger.

 I vissa fall är läckaget vid genomföringar i taket så som ventilationsrör och avlutning eller skorsten. Kom ihåg att plåten kan vara mycket hal, jobba alltid med livlina och sele och korrekt förankring.

När det gäller taktätning av plåttak är det viktigt att kontrollera områdena i närheten av ett upptäckt hål, det är inte ovanligt att det finns flera brister

Skruvhål i plåten?

Täta skruvhål i plåttak eller plåtdetaljer med tätningsmassa Fillcoat Fiber. Mätta hålet med rikligt med tätningsmassa. Se till att se över taket av de delar som angränsar det upptäckta hålet för att hitta andra eventuella hål eller brister som behöver tätas. Alla tätningar är provisoriska och bör lagas permanent inom några veckor.

Få proffshjälp med takläckan!

 • Snabb utryckning & ett säkert hem!
 • Fast pris 2999kr efter ROT-avdrag
 • Tätning av läckan*
 • Offert på lösning

VILLKOR JOURPAKET

Utöver att vi tätar det fuktskadade taket tar vi även fram en kostnadsfri offert på de eventuella åtgärder vi upptäcker under vår utryckning. Läs gärna våra villkor på vad som ingår i jourpaketet.

hjalp-hal-i-taket

*Erbjudandet

Kostnad tillfällig takåtgärd: 2999kr efter rotavdrag. I erbjudandet ingår kontroll av tak, provisorisk tätning upp till 4 mindre hål (1dm2x4). Vid större tätningar av fuktskadat tak t.ex. tungpress tillkommer löpande kostnad. Takreparation utöver jourpaket faktureras löpande enligt förankring med er. Åtgärdsförslag utvändigt samt invändigt och prissättning utefter förutsättningar offereras Er inom en vecka.

Vi lagar alla typer av tak

Alla typer av tak kan utsättas för vattenläcka i taket. Vi rycker ut för föreningar och privat personer oavsett vilken taktyp ni har. Tätning av taket anpassas utefter er tak-typ och beroende på hur stor skadan är. Vi lämnar även en offert på det våra specialister anser vara en långvarig lösning för att ni ska få ett tryggt hem.

Det vi behöver från er

Vid utryckning skickar vi ett mail till er angivna e-mailadress där ni behöver bekräfta era uppgifter samt er beställning. Ni behöver även vara på plats när vi kommer ut.

Boka jourpaketet för 2999kr:

Vad täcker försäkringen vid en vattenskada?

Ovanligt kraftig nederbörd, stormskada eller plötsligt oförutsedda händelser som ett fallande träd täck vanligtvis av försäkringen. När det kommer till övriga skador på taket som ett läckage där skadeorsaken är exempelvis slitage, ålder, felaktigt utförande, snötrycksskador eller frysskador så täcker inte försäkringen. Försäkrings skador kan vara svårt att ha koll på och för fullt försåtligt att man förutsätter att ens hemförsäkring täcker det mesta, vilket den kanske gör, förutom dit tak. Det finns en begrepp inom detta som kan kallar för Utomfrånkommande vatten, vilket innebär att en skada som orsakats utifrån fastigheten inte täcks av försäkringen. Varför kan man då fråga sig, jo för att tak skador i det här fallet som uppkommit utifrån fastigheten är något som i en del fall kunnat förhindras eller förutse. Ålder, förslitnings skador eller felmontering är dit ansvar som fastighetsägare att hålla koll på, att allt är i sin ordning. Samma sak med snötrycksskador, där fastighetsägaren håller ansvaret att takets skottas.

En stor del i att kunna förutse och förhindra dessa skador är underhållet. Att du med jämna mellanrum tar dig upp på taket för att se hur allt ser ut. Finns det några trasiga pannor som behöver bytas ut, hur ser plåtdetljerna ut kring genomföringar eller takfönster, var vindskivorna gjort sitt och behöver ytas ut. Dessa aspekter har en stor åverkan på takets livslängd och risken att ett läckage inträffar. Ett tips är att ta in en takläggare på en så kallad taköversyn, då en yrkeskunnig går igenom hela taket för att bedöma status och se om något behöver kompletteras för att maximera livslängden.

För att summéra: Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för fastigheten och dess underhåll. Uppkommer skador på taket vid utanfrånkommande vatten som kunnat förhindras med korrekt utfört underhåll så täcker inte försäkringen, om det inte orsakats av extrema väderförhållanden eller plötsligt oförutsedda händelser.

Vad gör man om taket läcker? – 7 tips från takläggaren

När taket har läckt in är det viktigt att agera snabbt, nedan följer en guide för åtgärder som ska vidtas vid takläckage.

 • Torka upp vattnet och placera hink eller bunke under läckaget.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Hitta läckaget, kontrollera utrymmet närmst yttertaket så som vinden. Oftast uppstår takläckage vid genomföringar så som ventilationsrör, skorsten och ibland vid nock.
 • Täta läckaget skyndsamt, känner du dig osäker på takarbeten så kontakta en tak jour.
 • Kontakta försäkringsbolaget, vanligtvis täcks inte takläckage av försäkringen om skadan är åldersrelaterad.
 • Fotografera läckaget samt övriga eventuella skador. Ta även fram information via SMHI gällande nederbörd och blåsstyrka för skadeanmälan.
 • Åtgärda sedan läckaget permanent, tätning av taket är endast provisoriskt.

Det viktigaste är att täta takläckaget med tätningsmassa så att det inte orsakar större fuktskada i tak och fastigheten, kontakta sedan ditt försäkringsbolag. Oftast täcks inte takläckaget av försäkringen då det är utifrån kommande vatten, men i vissa fall kan följdskador täckas av förskärningen.

Läckaget behöver lokaliseras och tätas med tätningsmassa för att förhindra att mer vatten kommer in. I många fall upptäcks fuktskada i taket genom att det droppar in vatten från taket inne i fastigheten, det kan betyda att läckaget pågått under en lång tid.

Varför läcker taket?

De vanligaste orsakerna till ett läckande tak är ålder eller bristfälligt utförande vid montaget. Det vanligaste takläckagen hittas i skarvar och genomföringar, så som ventilationsrör, skorsten och ibland nock. Vatten följer den naturliga vägen, så där vatten kan samlas på taket är där du börjar leta efter takläckage

Vart är de största riskerna för takläckage?

Vanligtvis uppstår läckage vid genomföringar i taket så som skorsten, ventilationsrör och avluftningar, ibland kan det komma in vatten via nock. Åldersslitage är den vanligaste anledningen till läckage. Ibland kan brist på taknockstätning göra att vatten tar sig in i nocken vid regn och blåst. Det finns även exempel på att regn blåst in under plåtar och pressats in i konstruktionen. Takläckage kan även uppstå av yttre påverkan, t.ex att ett träd har fallit över taket och skadat fastigheten.

Risk för fuktskada och mögel i taket

Fuktskada i taket kan uppstå vid takläckage. Det är därför viktigt att se till att inte mer vatten kan tränga in till det redan skadade området. Fukten skadar på sikt konstruktionen och finns det inte möjlighet för materialet att torka så kommer det börja växa mögel.

Vattenläckan måste därför tätas så fort som möjligt, ju mer vatten som kommer in, ju större blir problemet.

Laga läckande tak?

För att laga ett läckande tak behövs de skadade delarna av taket bytas ut och komplettera tätskikt och plåtar som kan kopplas till takläckage-området. Första steget är att täta läckaget, när detta är gjort är det dags att hitta en permanent lösning på problemet. Det viktigaste i första skedet är att minska risken för vidare vattenskador I taket. När taket är tätt finns det gott om tid att laga takdelen.

Inspektera taket inför vår och höst

Det är viktigt att kontrollera taket med jämna mellanrum för att kunna åtgärda begynnande problem. Att regelbundet kontrollera yttertaket skyddar dig från att taket läcker i framtiden.

Få proffshjälp med takläckan!

 • Snabb utryckning & ett säkert hem!
 • Fast pris 2999kr efter ROT-avdrag
 • Tätning av läckan*
 • Offert på lösning

Täta runt skorsten

Täta runt skorstenen med tätningsmassa och se till att mätta läckaget ordentligt. Beroende på vilket typ av tak du har så behöver man olika typer av tätningsmassa. I vissa fall kan skorstenstätning vara att föredra, men det beror på utförandet at skorstenen.

Vid skorsten kan det ibland vara så att regnvatten blåser in under plåtarna vid storm och sedan pressas ned i konstruktionen och skapar ett läckage. Se till att kunna jobba säkert med livlina och sele och korrekt förankring. Åtgärda sedan problemet permanent, en tätning är bara temporär.

Det kan därför behövas komplettera eller byta plåtar runt skorstenen för att få den helt tät. Vi rekommenderar att anlita ett proffs för att få ett tätt resultat då anslutningen mot skorstenen kräver erfarenhet.

En tätning runt skorsten kostar 2 999kr efter ROT-avdrag.

Taknock tätning

Läckage i taket kan uppstå via nocken vid kraftig vind. Den bästa lösningen är då taknock tätning som appliceras under nockpannan över nockregeln och sluter tätt mot pannorna på båda sidorna om nocken.

Tätningsmassor tak?

·    Tegel/betong pannor tak – Rust-Oleum Fillcoat Fiber

·        Plåttak Fillcoat Fiber – Takfog

·        Plåttak skarv/fals ABRA m82 för skarv/fals

·        Papptak-Rust-Oleum Fillcoat Fiber

Har du frågor eller behöver hjälp av takspecialister?

Osäker på om det är ett takläckage?

Ibland vill man utreda själv innan man tar in hjälp. Läs mer om vanliga symptom av takläcka.


Våra omdömen

Mikael Rege
Mikael Rege
2023-02-27
Lätt att få kontakt , återkopplar både mejlledes och telefoni/mess från inspektion /offert och åtgärd. Rekommenderas varmt Vänligen \Mikael från Sollentuna
Walter Müller
Walter Müller
2023-02-25
Trevligt bemötande och riktigt proffsiga.
Alexzandra Backlund
Alexzandra Backlund
2023-02-24
Installation av snörasskydd
Hasan Vrazalica
Hasan Vrazalica
2023-01-26
Riktigt bra!
Peter Svensson
Peter Svensson
2022-12-27
Mycket snabb, kompetent och trevlig service! Gjorde mig glad!
Emma Samuelsson
Emma Samuelsson
2022-11-07
Jag kontaktade många takfirmor men väldigt få ville ta sig an att utföra reparation på taket, utan erbjöd bara takomläggning. Men TAK 2.0 genom Signe återkopplade snabbt, kom ut och bedömde vad som behövde göras, lämnade en seriös bra offert och Oscar utförde arbetet snabbt och effektivt och med fantastisk kvalitet. Kommer anlita er igen, och tusen tack för den här gången!