Hur påverkar vädret takomläggningens process?

Takomläggning är en viktig investering som kräver noga planering och kalkyleringar. En viktig aspekt att ha med i beaktning är väderpåverkningar över processen att genomföra en takomläggning. Vädret har en betydande påverkan över tidsaspekten, säkerheten och kvalitén på projektet.   

Innan en omläggning startar är det viktigt att ha hänsyn till hur vädret ser ur. Extrema väderförhållanden som skyfall, snöoväder, och kraftiga vindar kan ha en förstörande åverkan på material och dess vidhäftning, dvs infästnings förmågan.

För att minimera påverkningarna från vädret, brukar takarbetare granska väderprognoserna noggrant. Projekten planeras när det är minst risk för väder som sätter käppar i hjulet för utförandet. Men dessa typer av väderförhållanden kan ändå förekomma, som då kan leda till förseningar i projektet. Ett stort plus är att anlita en erfaren entreprenör som vet hur man ska anpassa sig till sådana händelser när dom väl inträffar, då det inte får en negativ påverkan över hållbarheten och slutresultatet på omläggningen.   

Vi är proffs på tak

Boka ett kostnadsfritt offert besök hos oss för att få en kvalitativ bedömning av ditt tak.
Vi erbjuder alltid skräddarsydda lösningar och offert inom 24-timmar efter besöket.

Vilket underhåll är viktigt efter en takomläggning?

Efter en utförd takomläggning är underhåller viktigt för att uppnå en lång livslängd och få ut allt som dit tak kan ge. Regelbundet underhåll hjälper att identifiera och upptäcka brister och skador tidigt, som kan förebygga kostsamma reparation fakturor.    

Inspektioner – Utför regelbundna inspektioner av taket. Genom att utföra dessa inspektioner runt 1–3 gånger per år hjälper dig att upptäcka eventuella skador som behöver åtgärdas. Som exempelvis byte av trasiga takpannor, trasiga plåtdetaljer, en trött vindskiva osv.

Avvattning – Rensa din avvattning 2–3 gånger per år, exempelvis ni samband med utförandet av inspektionerna. Ta bort löv, kvistar, grus och smuts från hängrännor och stuprör så vattnet kan flöda ostört. Detta motverkar att du få stillastående vatten som kan börja sippra in på ställen där det ej ska. Som i sin tur kan leda till exempelvis takläckage.   

Omgivningen – En annan bra detalj att ha lite koll på är omgivningen kring taket, som träd. Har du överhängande grenar så har du en större risk att under en kortare tid få påväxter som mossa och lav på taket. Att ha ett tak med dessa påväxter är väldigt vanligt och egentligen inget farligt, om man tar tag i problemet i tid. Genom att ta bort dessa överhängande grenar minskar du hastigheten på framkomsten av dessa påväxter.  


Är du intresserad av att veta mer kring utvecklingen över takomläggningar? Hur teknikern har fört oss framåt och vilka smarta lösningar marknader kan erbjuda? Det och mycket mer kan du läsa om HÄRHur hanteras avfallsmaterial vid ett takbyte?

Om du anlitar en professionell hantverkare för detta projekt kommer dom ansvara för deponihanteringen. Avfallet hanteras antingen i säckar eller i en container och sorteras upp i olika kategorier enligt de föreskrifter som avfallshanteringen kräver. Allt lämnas till en auktoriserad aktör, exempelvis Sortera. Där hanteras allt avfall enligt det lagar och föreskrifter vi har idag med ett stort miljöfokus på exempelvis återvinning.  

Taksäkring

Kan man byta taket själv?

Har du gått i tankarna på att genomföra ditt takbyte på egen hand? Här har vi guiden som besvarar det frågor du borde ha lite extra koll på inför ett sådant projekt.

Vilket bygglov behöver man vid en takomläggning?

När du påbörjar planeringen inför ditt takbyte är det viktigt att ha kollat upp om eller vilka bygglov detta projekt kräver. Vad du behöver för typ av bygglov beror på vart huset ligger och vilka förändringar du önskar genomföra. Ska du göra en takomläggning med en förnyelse av tidigare utseende utan konstruktionsändringar så behöver du vanligtvis inget bygglov. Ska du däremot göra konstruktionsändringar som exempelvis bygge av en takkupa kräver det ett bygglov. Om du däremot endast vill göra ett färgbyte eller kanske byta material på yttertaket kan det räcka med en bygganmälan, men i vissa fall kräver även detta ett bygglov. Mer information gällande bygglov finner du hon på din kommuns bygglovsavdelning. Det är även där du ansöker om bygglovet sedan.  

Sammanfattning

När du tar dig ann takomläggningsprojektet finns det en del aspekter du behöver ha med i beaktning. Att vädret spelar en stor roll över helhets processen, och det kan leda till förseningar i tidsplanen och säkerheten över projektet. Korrekt underhåll är avgörande efter ett nylagt tak för att uppnå maximal livslängd. Det innefattar regelbundet underhåll och serviceåtgärder när skador uppkommit. Avfallet är inget du behöver hantera när du anställer ett proffs, och du kan vara säker på att allt avfall hanteras på rätt sätt med ett stort miljöfokus. Sist men inte minst, kolla upp vilket bygg till projekt kräver innan du drar igång.

Genom att ta med alla dessa praktiska aspekter kan husägaren ta kalkylerade beslut som funkar effektivt i samråd med den valda entreprenören, där slutmålet blir ett hållbart och korrekt monterat nytt fint tak.       

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.