Allt be behöver veta om budget och priser vad en takomläggning

Att genomföra en takomläggning är en stor investering i ditt hem som medför stora kostnader som kan vara svåra att förstå. Här kommer vi gå igenom vilka kostnader som finns och vilka faktorer som påverkar utfallet. Vilket kan vara till bra hjälp när det kommer till att budgetera och planera för omläggnings projektet.  

Vad påverkar priset på takomläggning?

Det finns många olika faktorer som påverkar vad priset för omläggningen kommer att bli. Även om du skulle göra det själv eller inte så kan du börja med att kolla upp nedan punkter:

  1. Takets lutning och storlek Vilket material som ska rivas samt nyläggas
  2. Tillkommande byten, som: råspont, isolering
  3. Hur mycket plåtarbeten kommer krävas på taket i form av genomföringar och plåtdetaljer.
  4. Hur ser tillgängligheten ut till fastigheten ut, kommer man fram med kranbil eller kommer materialet behöva bäras för hand.
  5. Vilken tid på året kommer jobbet att utföras
  6. Leveranskostnad, resekostnad och själva arbetskostnaden.

Ett uppskattat snittpris för en villaomläggning med är ca: 1200 – 1700 kr/m² beroende på material, yta och förutsättningar. Se ovanstående punkter för mer information gällande hur dessa faktorer påverkar priset.

Ta in priser på takomläggning

Att ta in fler offerter är alltid en bra idé vid en omläggning. Dels för att få en bättre bild av priset men även vad som igår hos det olika entreprenörernas erbjudande. Det viktiga här är att inte fokusera för mycket på priset, utan mer vad som ingår i arbetet. Ditt största fokus ska ligga på att hitta en entreprenör med gott rykte med stor kunskap och erfarenhet. Då kan du vara säker på att du fått kvalitet på utfört arbete. Vanligtvis är det fasta priser på takomläggningar.

Budgetering och finansiering av takomläggning

Vid en omläggning av ett tak kan det alltid upptäckas arbetsmoment man inte kunnat förutse, allt ifrån en rutten takstol man inte kunnat upptäcka innan rivning, till skadas isolering som behöver bytas.

* Extra i budgeten – Det kan upptäckas skador som entreprenören inte hade kunnat se förrän arbetet har påbörjats. Eller om du som kund, själv vill beställa extra arbeten, kanske ska passa på att byta plåten till skorstenen.

* Ibland kan ett lån vara ett bra alternativ till ett sådant projekt.   

* Om det inte spelar någon roll vilken tid på året som omläggningen utförs så kan det vara ett plus att överväga lågsäsong, när vissa transport och tillkommande kostnader kan vara lägre. 

* Fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan hos den entreprenör du har valt.

Sammanfattning

Att lägga om ditt tak kräver planering och är en stor investering. Med lite förkunskaper hos dig som kund, får man förståelse för prisbilden och kan lättare välja rätt entreprenör. Det är bättre att välja en takläggare som du känner förtroende för, inte det billigaste priset. Kontrollera omdömen via Google innan du beställer en takomläggning. Enligt våran erfarenhet så leder det billigaste alternativen ofta till framtida problem; i form av reparationer och läckage.

Läs mer om våra takomläggningar här >

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.