Nedan följer en beskrivning för att lägga papptak själv. Det viktigaste för att lägga papptak själv är säkerheten och kunskapen. Med lite otur kan man råka bränna ner huset, trilla ner eller orsaka inläckage, så innan vi går in på rätt beskrivning för att lägga papptak kommer här en checklista med förkunskaper som krävs och vilka risker som finns med att lägga papptak.

Kan man lägga papptak själv?

För att lägga papptak själv krävs kunskap och erfarenhet av att bränna takpapp. När man monterar ytpapp behöver denna brännas med gasolbrännare vilket kräver övning för ett bra resultat utan risker för brand. Rekommendationen är att anlita en takläggare med erfarenhet av att lägga papptak och gummiduk om man inte bemästrar gasolbrännaren sedan tidigare.

Förkunskaper & risker med att lägga papptak själv

Fallrisk – du behöver veta hur du säkrar dig i taket samt inneha ställning eller sele.Brandrisk – du behöver veta hur man använder gasol & brännare samt vart du kan bränna.

Behöver du proffshjälp med papptaket?

Vi erbjuder proffshjälp och kostnadsfrirådgivning, är du osäker, läs mer om tjänsten vi erbjudet

Hur gör man papptak?

När man lägger ett papptak så börjar man med underlagspappen för att sedan lägga och bränna ytpappen. Man kan lägga takpapp på den gamla takpappen om det inte ligger fler än 3 lager redan och sedan använda det befintliga som underlagspapp. Sedan rullar man ut och skruvar fast tätskiktet innan man börjar att bränna. Efter att ytskiktet är svetsat och klart så börjar vi svetsa emot hinder och genomföringar. Det viktiga med uppvik mot hinder och genomföringar är att det är tillräcklig uppvik. Vi kommer ofta ut på takjoursjobb där läckaget beror på felmonterade uppvik.

Instruktion lägga papptak

Följ ditt utvalda papptaks produktinstruktioner och även AMA hus 21.

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.