Projektbeskrivning

Ett projekt som vi utförde förra hösten involverade nyproduktionen av en förskola i Botkyrka kommun. I detta projekt anlände vi till fastigheten med huvudsyfte att montera takpannor i en specialkulör, vald för att matcha övriga detaljer på taket och bidra till husets sammanhängande helhet. Efter att ha fullgjort detta steg, följde vi upp med installationen av detaljer som nockmontering och vinkelplåt, också i matchande kulör.

Anpassning till husets karaktär

En del av projektet som krävde extra eftertanke och anpassning var att hantera de olika takfallslängderna på framsidan av hustaket. För att få ihop takets takpannor, linjer och kanter/gavlar, var vi tvungna att anpassa läktavstånden med varierande mått. Alla mått vi använde var godkända enligt monteringskraven från tillverkaren; till och med en ökning med 2 till 3 millimeter per läktavstånd gjorde en skillnad för att passa in på nästa takfallsnivå. Vidare behövde vi anpassa avståndet mellan takpannorna vid läggning till gavlarna för att maximera pannans täckning och undvika kapade bitar.

Arbetsmiljö & Miljö

Beställaren på detta projekt hade färdig KMA plan som vi fick integrera i vårt arbete och våra egna KMA dokumentation, i arbetet med förskolan i Botkyrka kommun tog vi särskild hänsyn till både arbetsmiljön och miljöpåverkan. För att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö, utförde vi noggranna dagliga kontroller av arbetsplatsen och säkerställde ordentlig förvaring av verktyg och el-kablar.

I linje med Beställarens krav att få nybygget certifierat enligt Miljöbyggnad Silver, var det särskilt viktigt för oss att minimera vår miljöpåverkan och följa riktlinjerna för standarden. Vi valde därför att använda byggvaruhusbedömt material, vilket uppfyller strikta miljöstandarder. Dessutom implementerade vi en specifik miljöplan för projektet, vilket hjälpte oss att noggrant övervaka och minimera vår miljöpåverkan.

Budget och tidsplan

I detta projekt utformade vi en strategisk plan som styrde vår dagliga arbetsplanering. För att förhindra missförstånd och konflikter på arbetsplatsen, deltog vi i inledande möten och UE möten med alla inblandade parter genom projektets gång. Vi bestämde dagar för materialleverans i förväg och genomförde daglig planering med takteamet för att fastställa dagens mål. Vårt arbete syftade till att överträffa förväntningarna varje dag, vilket positivt påverkade arbetet den följande dagen.

När det uppstod hinder, såsom markarbeten av andra entreprenörer, var kommunikationen med arbetsplatsens projektledare och planeringsgrupp avgörande. Vårt mål var att arbeta på ett sådant sätt att vi inte påverkade någon annans arbetsbelastning. Detta bidrog till att hela projektet fortskred smidigt och effektivt.

Avslutningsvis vill vi framhålla att vi är stolta över det arbete vi har utfört på denna förskola i Botkyrka kommun. Genom anpassning till husets unika karaktär, sträng uppföljning av arbetsmiljö och effektiv budget och tidsplanering, har vi levererat ett projekt som vi tror kommer att bli ett positivt tillskott till samhället. Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa projekt till våra kunder.

Vackra Jönåker pannor från Monier

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.