Takläckage ur ett perspektiv ur försäkrings och juridiska aspekter

Takläckage kan vara en husägares värsta mardröm, som kan orsaka skada på både fastigheten och dess värde. Att ha en förståelse för hur försäkringsbolagen hanterar takläckage kan vara avgörande för att i tid förstå vad som kan göras på egen hand, för att undvika ekonomiska belastningar som detta kan medföra. I denna artikel kommer vi göra ett komplext ämne enkelt att förstå sig på för den privata husägaren.  

Försäkrings problematik vid takläckage – Vad täcks av försäkringen?

En husägares hemförsäkring täcker generellt tak skador som är orsakade av extrema väderförhållanden, som exempelvis: kraftigt snöfall, skyfall och storm. Exakt vilka marginaler under dessa kategorier som krävs för en skada att bli giltig som orsakad av extrema väderförhållanden hittar du hos ditt försäkringsbolag. 

Skyfall – Är kraftigt regn som ofta kommer ihop med vindar eller åska. Nederbörd klassas som skyfall när det regnar minst 50mm/dygn eller 1mm/minut.

Storm – En storm enligt SMHI är ett oväder med kraftiga vindar, där medelvinds hastigheten ligger på minst 24,5 meter per sekund.  

Snöfall – SMHI har tre olika klassvarningar, gul, orange och röd. Dessa baseras på hur mycket snö som har kommit samt beräknas komma, framkomligheten, risk för olyckor, risk för el avbrott osv. Här finns ingen generell regel att gå efter, utan vi hänvisar till klassningarna från SMHI för mer information. 

I försäkringsbranschen finns det en term som heter ”utifånkommande vatten”, som innebär skador som orsakats av vatten som kommit utifrån fastigheten som exempelvis regn. Detta är något som vanligtvis inte ersätts av försäkringsbolaget. Varför kan man då fråga sig. Jo, som ägare av ditt hem är du även ansvarig att allt är helt och rent. Har du fått ett takläckage som har orsakats av till exempel trasiga takpannor, sprickor i takpappen, sönderrostade plåtdetaljer mm, så hade troligtvis skadan kunnat förhindrats eller minimerats om ett underhåll hade utförts på det skadade området. Så kort och gått kan man säga: Att skador som orsakats av vatten utifrån fastigheten, som ej har uppkommit under extrema väderförhållanden kommer troligtvis inte att täckas av försäkringen. Har du fått ett läckage på grund av takets ålder eller slitage så täcks det inte heller av försäkringen.

Här har vi ännu en aspekt till varför det är viktigt att ta tag i sitt läckage så snart som möjligt. Om du har en läcka som ej åtgärdas och du får vidare skador i ditt hem så kan det vara så att du inte får någon ersättning av försäkringsbolaget. Då kan du fått en större skada att bekosta på egen hand.  

KONSEKVENSERNA AV ETT TAKLÄCKAGE

Det finns mycket som kan påverkas av ett takläckage, som bland annat strukturella påverkningar men även risker för negativa hälsoeffekter.
Kan låta lite läskigt, men du kan va lugn! Vi har guiden du behöver för att förebygga och hantera sådana situationer.

Hur påverkar takläckage värdet på fastigheten?

Takläckage kan påverka värdet av din fastighet om du exempelvis ska sälja. I detta skede görs alltid en besiktning av hela fastigheten, där ett eventuellt takläckage kommer stå med. Ett takläckage som ej är åtgärdat kommer troligtvis påverka priset på fastigheten då mer arbete krävs för köparen.

Även om du inte ska sälja så kan detta ha en påverkan om inget åtgärdas. Då det finns många kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av ett läckage som, fuktskador, mögelpåväxt, strukturella skador och försvagningar som kan påverka husets värde.   

Juridiskt ansvar över takläckage

Det är du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för ditt hem och dess underhåll, dvs den som står som ägare på huset. Detta innefattar då även åtgärder av skador och takläckage. Bor du i ett flerfamiljshus eller BRF så är det även här fastighetsägaren som är ansvarig, och bostadsrättsföreningen är ansvarig för ”att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick” – Byggtecknikförlaget.   

När ett takläckage drabbar exempelvis ett radhus så kan det tendera till lite problematik. Låt oss säga att grannen inte underhållit sin del av det sammansatta taket, som leder till ett takläckage som drabbar din del. Detta kan tyvärr drabba dig även om källan till läckaget kommer från angränsade fastighet. I detta läge är det viktigt att snabbt anmäla detta till försäkringsbolaget så skadan registreras, dom kan i sin tur ge dig råd och vägledning vidare på hur du ska hantera skadan.    

TAKLÄCKAGE JOUR

Vi erbjuder en 24-timmar jour med snabb utryckning för att hjälpa dig med ditt takläckage

Ring oss idag för tidsbokning rådgivning
från vårt kunniga team

det regnar på taket

Sammanfattning

Att försåt hur försäkringsbolagen ser på takläckage tillsammans med dom juridiska och ekonomiska aspekterna är viktigt för en husägare. Även om försäkringen kan täcka skador från extrema väderförhållanden är det mycket som du kan behöver bekosta själv. Att sköta ditt underhåll är viktigt för att minimera riskerna för takläckage och dom kostnader det medför.

 

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.