De gamla takpannorna kastades i containrar, dessa hanteras som fyllnadsmassor som sedan materialåtervinns. Sortera vår avfallshanteringspartner tog även hand om de impregnerade spånskivan vilket är viktigt att de återvinns korrekt ur ett miljöperspektiv. De nya pannorna som lades var Moniers Jönåker betongpanna, Elegant 2-kupig. De är inte dom dyraste pannorna men inte heller de billigaste. Pannorna har god kvalitet med produktgarantin upp till 30år. Utseendet är inte matt och inte jätteblank vilket ger ett nylagt intryck under en längre tid. Pannorna är ytbehandlad så det tar tid för mossa och lav att börja växa.

Anpassade lösningar för takets karaktär

En större utmaning på just denna byggnad var rivningsarbetet då man inte kan gå på spånet, det är ett rätt poröst underlag som inte klarar av en fullvuxen karl när han trampar runt. Detta behövdes ta i beaktning på hela det 1700kvm stora taket då det blir mer tidskrävande att jobba säkert. Med detta i åtanke fick vi anpassa vår taktik. Vi kunde endast gå på takstolarna och läkten när vi rev taket, samt gå på ställningen längs takfoten för att gå runt. Huset är format som ett Y vilket ger tre tak som går ut åt olika håll från kärnan av fastigheten. Med den nya taktiken fick vi tänka på att riva ett halvt tak av de tre utstående delarna för att sedan montera råspont och underlagsduk. Med denna metod lämnas taket inte öppet, vilket vi annars hade behövt lägga till moment för att täcka in taket OM det skulle komma regn under natten.


Arbetsmiljö

Utöver taksäkerheten så behöver man tänka på temperaturen på taket under sommaren. Mitt i sommaren kan det bli riktigt stekhett. Det trevliga gänget på Balingsholm ställde upp med ett extra kylskåp så vi alltid kunde ha kallt vatten och matlådorna i. Vi tog kortare pauser i skuggan för att dricka vatten och få paus från solen vilket i sin tur gör att vi jobbar mer effektivt än om vi friteras på taket utan paus. Det är viktigt med vätskeersättning och äta näringsrik mat för att undgå huvudvärk.

Budget & Tidsplan

Vi utförde arbetet med löpande förfarande under budgetering för att hålla ner konstaderna för hotellet. Vi informerade under projektets gång om budgetsstatus med timmar och materialkostnader så kunden kunde stämma av. Vi gick igenom materialvalen hotellet önskade och med våra nära samarbeten med utvalda varuhus kunde vi förhandla till extra rabatt på vissa av materialen till vår kund.

Resultatet av projektet blev att vi hamnade under budgeten och besparade kunden 211,980 kronor, pengar de nu kan lägga på annat pyssel med fastigheterna. Anledningen till att vi lyckades med denna prisbild är vår tidsplanering och effektiva arbetssätt samtidigt som kunden valde att testa löpandeförfarande mot budgetering.
Tidsplanen för hela arbetet låg på 6v men blev helt klart efter 8v. Som takläggare behöver man alltid lämna utrymme för vädret såsom regn och åska men också vad fastigheten man arbetar på har för verksamhet. För att pricka tidsplan hade vi behövt ta in i beräkning att events så som bröllop, dop och övriga evenemang kommer att påverka vart vi kan ha ställningen och att det kommer kräva extra nedmonteringstid och återmontering under arbetet. Tyvärr kunde vi inte göra något åt åskan – men som alla takläggare så fortsätter vi hoppas på bra väder!

Fastighetsägaren tog in en egen besiktningsman som gav oss 5-7st anmärkningar som vi åtgärdade på en dag där det mesta var städning, byte av någon trasig takpanna och bättringsmålning. Besiktningsmannen och vår kund var nöjda med oss och gav oss deras vidare uppdrag på hotellets huvud hus som byggdes från 1916. Läs mer om det projektet här!

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.