Miljömedvetna val kring papptak.

Att göra aktiva miljövänliga val kan vara en självklarhet för många, och kanske en medvetenhet som börjar öka för andra. Även om vi inte ska styra över allt så finns det några parametrar att ta med i beaktning för att göra ett sådant miljömedvetet val som möjligt vid en pappomläggning. Mer övergripande information av papptak får du HÄR.  

5 – miljöaspekter över papptak

  1. Livslängden – Ett papptak håller i snitt mellan 25–30 år, vilket kan vara snäpper under övriga alternativ på marknaden. Det som gör att livslängden ändå har en positiv miljöpåverkan är att ett befintligt papptak som ska läggas om inte nödvändigtvis behöver rivas. Då du kan ha upp till tre lager papp innan rivning bör genomföras så kommer du inte att producerat något avfall förrns framtida omläggningar. 

  2. Materialet – Idag tillverkas många tätskikt och underlagsdukar på ett återvunnet och hållbart sätt, där vissa produkter är svanen märkta. I och med miljömedvetenheten från tillverkarna så är mycket av dagens pappa material tillverkat i Sverige eller i övriga Norden. 
     
  3. Energi – Papptaken har en väldigt god isoleringsförmåga och hjälper till att bidra med längre energikostnader för hushållskassan genom att den håller värmen inne, och även håller värmen ute på sommaren. Det som även kan ge en mindre negativ effekt på miljön är relaterat till isoleringsförmågan, då det släpps ut mindre koldioxid. 

  4. Hanteringen – Takpapp är jämförelsevis lättare och kräver mindre volymer vid transport än andra materialval vid takomläggning. Vid val av andra material typer för yttertaket kommer deponin att bli större och avfallshanteringen med transport och energiförbrukning går upp.

  5. Tillverkning – Som vi nämner under material så finns det många bra alternativ som är tillverkade i Sverige eller Norden. Och även när material ska beställas kan man välja en mer lokal återförsäljare för att minska på koldioxidutsläppen vid leverans. Sammanfattning

Att genomföra en takrenovering kan ha sina miljöbovar, men det finns en del val som går att göra som påverkar detta positivt. Att välja miljöklassat och svensk tillverkat material, att anlita en lokal leverantör av ditt material men också att sköta takunderhållet. Tar du hand om taket så det håller sin maximala livslängd kommer du inte behöva utföra en omläggning i förtid och då bespara det på miljön ett tag till.


Vill du ha tips gällande underhåll av papptak? Ta en titt HÄR.     

FÅ PROFFSHJÄLP TILL DITT TAK

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR OCH FÖRFRÅGNINGAR OAVSETT STORLEK.