Gummiduk är ett väldigt brett begrepp och kanske känns lite otippat inom takarbeten. Men det är faktiskt väldigt vanligt. Delvis av de praktiska skälen som gummimattor medför inom vissa typer av takarbeten, men även för utseendet då marknaden och alternativen för detta går i en rasande fart framåt. Att jobba med gummimattor är något som många länder i Europa är bekanta med, som i många länder världen över klassas som ett nytt material. Här i Sverige jobbar man mycket med tätskikt och olika alternativ kring området det berör, som då exempelvis gummiduk.    

Vad är en gummiduk?

En gummiduk är vad namnet påvisar, en duk gjord av gummi. Detta är ett material som är skyddande och väldigt flexibelt gummi membran anpassat för platta tak. Vanligast är att man väljer gummiduk när klassigt tätskikt inte räcker till, som exempelvis vid bygge av en takterrass. Eller om målet men monteringen också innefattar en sabbare montering, eller undvika skarvar och infästning. Under stycket När använder man gummiduk förklarar vi mer under vika förhållanden dessa passar sig bäst.    

När använder man gummiduk?

När vanligt tätskikt inte riktigt räcker till som exempelvis, vid montage av en takterrass, vid helt plana tak men också ur ett estetiskt perspektiv. Idag finns det många olika varianter att välja på där man även kan få gummidukar i olika kulörer. Ett bra hjälpmedel när du ska gör ett materialval är syftet med montaget. Ska det vara basic, ekonomiskt eller vill man kanske ha möjligheten att bebygga taket i framtiden.

Här kan det vara svårt att fatta ett beslut om man inte besitter kunskapen, boka därför en tid med en tätskiktsmontör med kunskap inom gummiduk, för att få en professionell bedömning om vilket material som passar bäst för dina specifika önskemål.

Resitrix – Detta är en väldigt kraftfull duk som är otroligt slittålig, om den monters på rätt sätt. Här finns det en del olika varianter att välja på beroende vad tanken med montaget är, ett exempel där vi väljer att ändvända denna duk är vid bygge av takterrasser. När man ska genomföra ett sådant projekt är underlaget extremt viktigt då det ska klara mycket vikt, rörelse och väder des olika slag. Vilket denna duk klarar galant och där den gör sig som bäst. En annan aspekt när resitrix är ett bra val är vid ökade temperaturskillnader, detta material kan monteras med varmluftssvets även vid temperaturer under 0 grader och vid regn. Dessutom behåller resitreixen också sin fulla elasticitet ända ner till -30 grader.

Ett montage av resitrix bör göras av en kunnig takteknik med specifika kunskaper för detta material, för det kan vara lite bökigt och du behöver ha heta arbeten samt en speciell montage utbildning för att utföra montaget av resitrix. Heta arbeten är ett certifikat att du besitter kunskap att arbeta med brandfarliga material och verktyg, som en svets. Vid montering av detta material så bränner man ihop skarvarna med en varmluftssvets, alltså inte med en öppen låga.    
  

Hur länge håller gummiduk på tak?

Livslängden av gummiduken resitrix är minst 50år, om allt har monterats och underhållits korrekt. Detta jämfört med vanligt tätskikt som ligger runt ca: 20–30 år så är livslängden mycket längre med resitrix.  

Vilket tätskikt ska jag ha på platta tak?

Vid ett tak som har en lutning på under 3 grader ska du använda tätskikt speciellt anpassat för platta tak, men även gummiduk. Vid ett sådant montage är det väldigt viktigt att läsa monteringsanvisningar så du har valt rätt samt att produktgarantierna gäller för dit tak. Det som är fördelen med platta tak och resitrix är att man inte behöver ha koll på dessa minde grad justering när du väljer material. Den klarar av mindre lutningar samt platta tak där pappen kan variera mellan leverantör.  

Om du har ett låglutandetak finns det andra saker som bör kollas upp innan påbörjat arbete, som exempelvis avvattningen. Beroende på vilken lutning taket har så finns det olika rekommendationer.
Här finns det ett litet gyllene gradantal som är 14 grader. Har taket en lutning under 14 grader så är rekommendationen att ha varma avlopp, tex en takbrunn. Och har taket en lutning på över 14 grader så funkar vanlig hederlig hängränna och stuprör.

Detta är ju så klart individuellt från tak till tak och vilket val var material man har gjort, då detta kan variera i produktgarantierna. Är man osäker så ta hjälp av en taktekniker som kan göra en platsbedömning på rekommenderad avvattning och varför inte rätt tätskikt.

Läs mer om rekommenderade montage på Tätskikts garantiers manual över riktlinjer.


Vad räknas som platt tak?

Ett platt tak är ett tak som har en lutning 14 grader eller mindre. Överstiger graderna ca: 14 benämner man det som låglutande. Har du ett platt tak så kräver det anpassade ytskikt och gummiduk som klarar av den låga lutningen, där har man en gräns runt ca: 3 grader.

Pratar man i generella termer så kan du använda i stort sett alla ytskikt, bara monteringsanvisningarna godkänner lutningen på taket och att ha max 3 cm stillastående vatten.


Hur räknar jag ut taklutningen?

Börja med att måtta från ytterkant på husets kortsida och 100 cm in på huskroppen. Där måtten då hamnar så måttar du rakt upp till taket. Ta det sista måtten minus de första måtten, detta ger ett ungefärligt gradantal. Enligt bild nedan.

 Mått B minus mått A = uppskattad lutning av taket.

 Mått B minus mått A = uppskattad lutning av taket.

Idag finns det även många bra Appar som hjälper till att räkna ut lutningar, genom att lägga telefonen på ytan du vill ha ett gradantal utav. Dessa Appar brukar vara kostnadsfria.

Behov av helomläggning, rådgivning eller andra serviceåtgärder på ditt tak?

Läs mer om våra tjänster